23,5 miljoen extra financiering voor AI Coalitie

Paul van Gerven
26 juni 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steekt 23,5 miljoen euro extra in de Nederlandse AI Coalitie. Het geld is bedoeld voor het verkennen en ontwikkelen van applicaties. Bij de lancering afgelopen oktober ontving het publiek-private partnerschap 64 miljoen euro ‘startkapitaal’.

Vorige week kondigde het ministerie van OCW aan 7,5 miljoen euro uit te trekken voor ai-onderzoeksprogramma’s binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met aanvullende financiering van andere ministeries komt het NWA-budget voor ai-onderzoek dit jaar op 15 miljoen euro.

De AI Coalitie streeft ernaar om een miljard euro te investeren, gespreid over zeven jaar, en vraagt de overheid dat bedrag te evenaren.