18 miljoen voor MKB-projecten in grensstreek

Alexander Pil
23 juni 2009

Het midden- en kleinbedrijf aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens krijgt 18 miljoen euro subsidie voor mechatronicaprojecten. Ondernemingen kunnen hierop een beroep doen voor de bekostiging van kennis, advies, begeleiding en eventuele ontwikkeling van prototypen. Dat is de essentie van het project ’Mechatronica voor MKB‘. De dertien projectpartners tekenen vandaag op de Universiteit Twente een samenwerkingsovereenkomst, in het kader van het Interreg-programma ’Deutschland-Nederland‘.

Het project bestaat uit vijf fasen, te beginnen met een oriënterend gesprek. Een adviseur van een relevant kennis- of technologiecentrum onderzoekt met het bedrijf of toepassing van mechatronica zinvol kan zijn. Is dat het geval, dan treden de volgende fasen in. In fase 2 krijgt de ondernemer assistentie vanuit Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen om zijn vraag scherp te stellen en te bepalen met welke oplossing het bedrijf het best is gediend. In fase 3 buigen externe specialisten zich over de technologische aspecten. Deze fase staat open voor 260 bedrijven.

Nadat de cruciale technische vragen opgelost zijn, is de weg vrij voor een haalbaarheidsstudie en een economische analyse. Hiervan kunnen 130 bedrijven profiteren. Als deze fasen goed worden doorstaan, komen 65 bedrijven in aanmerking voor de vijfde en laatste fase, het ontwikkelingsproject dat bijvoorbeeld de bouw van een prototype kan inhouden. Duitse en Nederlandse experts werken hieraan mee.

De subsidiebedragen kunnen behoorlijk oplopen. Aan de gesprekken tijdens de eerste en de tweede fase zijn geen kosten verbonden. De drempel is daardoor laag. In de fasen daarna kan de financiële ondersteuning ettelijke tienduizenden euro‘s bedragen, afhankelijk van het project en de kosten.

In het project ’Mechatronica voor MKB‘ werken dertien Nederlandse en Duitse partners samen: Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken, Syntens (Arnhem, Enschede, Roermond), Stodt (Almelo), Universiteit Twente, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Technologiecentrum Noord-Nederland, de Fachhochschulen Münster en Gelsenkirchen/Bocholt, Universiteit Duisburg-Essen, Emsland, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf en Landkreis Grafschaft Bentheim. De coördinatie ligt bij Euregio in Gronau/Enschede.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

Het budget bedraagt 18 miljoen euro tot 2014. Daarvan is 7,1 miljoen euro afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) van de EU. De ministeries van Economische Zaken van Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg dragen gezamenlijk 4,3 miljoen euro bij. Verder is 6,6 miljoen euro aan regionale publieke en private middelen beschikbaar.